English Slovenščina

Pogoji poslovanja

Z nakupom na mtrgovina.com se strinjate z naslednjimi pogoji poslovanja:

  1. Vse avtorske pravice za produkte objavljene v spletni trgovini so v lastni podjetja Pervisio, Luka Komac s.p. (v nadaljevanju podjetje) in so po zakonu zaščitene. V primeru, da uporabnik poseduje in uporablja modul z neveljavno licenco ali pod neveljavnimi pogoji, bo kršitev preganjana v skladu z veljavno zakonodajo. Podjetje si pridržuje pravico do prepovedi uporabe katergakoli produkta, v kolikor ugotovi kršitev licenčnih pogojev.
  2. Distribucija in uporaba izvorne kode produkta v celotni ali delni obliki je prepovedana.
  3. Kupljenega produkta, dokumentacije in ostalih avtorsko zaščitenih materialov ne smete dati, prodati ali posojati tretji osebi. Prepovedana je distribucija avtorsko zaščitenega materiala preko kateregakoli medija.
  4. Podatke o avtorskih zaščitah ste dolžni ohraniti v nespremenjeni obliki, vključno z morebitno povezavo in podpisov v predlogi.
  5. Podjetje si pridržuje pravico do objave imena stranke kot reference na katerikoli od svojih spletnih strani.
  6. Podjetje ne odgovarja za nastanek morebitne škode, ki izhaja iz uporabe kateregakoli produkta.
  7. Podjetje ne odgovarja za pregon, ki izhaja iz uporabe produkta, pred zakonom ali kakršno koli nezakonito uporabo.
  8. Nespoštovanje in nedelovanje v skladu s tem pogoji poslovanja pomeni kršitev dogovora in posledično tudi preklic dovoljenja do uporabe produkta. Podjetje si pridržuje pravico do preklica licence.
  9. Podjetje si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja.
  10. V primeru, da nadaljujete z uporabo produkta, kljub temu, da vam je podjetje posredovalo obvestilo o prekinitvi vaše licence, sme podjetje kršitelja kazensko preganjati.

Nadgradnje in podpora

Našim strankam omogočamo nadgradnje in podporo v sklopu zakupljene količine. V ceno modula je vključenih 90 dni nadgradenj in podpore, stranka pa se lahko odloči za zakup daljšega obdobja 180dni ali 360dni. V tem obdobju lahko stranka koristi podporo preko emaila.

Namestitev in konfiguracija

Za vsak produkt nudimo tudi storitev namestitve in konfiguracije, ki jo opravi izkušen Magento programer. Pri zakupu namestitve in konfiguracije ta velja zgolj enkrat in ne za namestitev vsake nadgradnje modula.

Omejitev odgovornosti

Podjetje ne odgovarja za uporabo spletnih strani shop.mtrgovina.com in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje se bo trudilo za pravilnost informacij. Podjetje lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.Podjetje ne bo v nobenem primeru odgovorno za vsako direktno, indirektno, slučajno, ekonomsko ali posledično škodo, ki izvira iz uporabe ali nepravilne uporabe informacij in produktov, četudi je obstajala možnost za takšno škodo.

Uporaba produktov

Vsak produkt objavljen v spletni trgovini se sme po nakupu uporabiti samo enkrat, na enem URL naslovu (ena domena), razen v primeru, da je izrecno navedeno drugače ali da je na eni Magento namestitvi postavljenih več spletnih trgovin ali jezikov, ki vsaka uporabljajo svojo domeno. Produkt se lahko prenese na nov URL naslov samo v primeru, da stari preneha delovati. V tem primeru mora stranka pisno obvestiti podjetje o želji po prenosu licence na nov URL naslov, podjetje pa po prejeti obrazložitvi odloči ali se licenca sme preneseti ali ne.

Vsi produkti vsebujejo licenco, katero podjetje preverja na strežniku uporabnika. V primeru kraje licence, nepooblaščenega kopiranja produkta na drugo trgovino ali ponovne uporabe produkta na drugem URL naslovu, bo podjetje kršitelja kazensko preganjalo.

Tehnična pomoč in podpora

Delovni čas podjetja je vsak delovni dan med 9. in 16. uro. Tehnična podpora in izvedba storitev sta plačljivi po ceniku, razen email podpora v sklopu zakupljene količine ob nakupu produkta. Tehnična podpora izven delovnega časa se zaračuna po uradnem ceniku.

Dosegljivost izven delovnega časa je možna le s podpisom posebne pogodbe, kjer je določen rok za odgovor in rešitev problema ter cena urgentnega posredovanja.

V primeru nakupa produkta brez namestitve, ob samostojnem nameščanju pa pride do napake in produkt ne deluje pravilno, se zaračuna tehnična pomoč po ceniku, najmanj ena ura.

Ob nakupu storitve namestitve in konfiguracije, velja za opravljeno storitev in delovanje produkta garancijski rok 7 delovnih dni. To pomeni, da stranka lahko v 7 delovnih dni sporoči morebitne težave pri delovanju ali nepravilne (nedogovorjene) nastavitve produkta. V primeru, če se pojavi napaka po preteku 7 delovnih dni, se tehnična podpora zaračuna po uradnem ceniku.

Podjetje ne odgovarja za morebitno kasnejše nedelovanje produkta, po obdobju testiranja in potrditve opravljene storitve, saj lahko pride do napake zaradi nepravilne uporabe, poseganja v nastavitve in kodo produkta, sprememb opravljenih na spletnem mestu ali strežniku, kjer gostuje in ostalih različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje produkta.

E-naslov

Elektronski naslov mora biti obvezno veljaven, saj je le tako možna komunikacija in prevzem kupljenih produktov.

Prenos

V primeru plačila preko PayPal-a ali s kreditno kartico boste imeli takojšen dostop do datoteke kupljenega produkta, ki si jo prenesete v vašem računu pod zavihkom Moji prenosljivi izdelki. Pri plačilu po predračunu bo vaše naročilo potrjeno, ko bo priliv viden na našem TRR-ju. Če ne morete prenesti datoteke, prosimo preverite status plačila.

Vračilo denarja

V primeru, ko si naročnik premisli, produkt pa tudi že plača in je omogočen prenos v njegovem računu, vračilo denarja ni možno, saj naročniku nikakor ni možno preprečiti, da nikdar v prihodnosti produkta ne bi uporabil oz. predal / prodal tretji osebi. V primeru, ko naročnik opazi, da produkt ne deluje v skladu z opisom njegove funkcionalnosti ali produkt ne zadošča vsem želenim potrebam, to sporoči podjetju. Na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in podjetjem se odloči, ali se produkt prilagodi željam naročnika, ter kako si bosta v primeru nadgradnje delila stroške razvoja. Prosimo upoštevajte, da ne vračamo denarja za opravljene storitve in namestitve.

Moduli preverjeno delujejo na originalnih verzijah in nastavitvah platform, v primeru nepodpiranja / nedelovanja modula zaradi neoriginalnih predlog ali drugih aplikacij, uporabljenih na platformah vračilo denarja ni mogoče.